Vinné sklepy Lechovice: Další změna majitele

vinne-sklepy-lechovice

K námi již avizované změně vlastníka došlo na páteční valné hromadě společnosti Vinné sklepy Lechovice. Dvě třetiny akcií, které dosud vlastnila dcera Zdeňka Paláta, který vlastní i většinový podíl ve Znovínu Znojmo, změnily majitele. Nově se dvoutřetinovým vlastníkem Vinných sklepů Lechovice stal právník Stanislav Cenek, který má být i jednatelem společnosti. Třetinový vlastník Vinných sklepů Lechovice Ivan Kalaš vidí tuto změnu jako účelovou a směřující k likvidaci společnosti, která se podle něj uměle ocitla v inslovenci (viz ZT 42/2016).

Příběh Vinných sklepů Lechovice měl na začátku jednoduchý scénář. Převzetí společnosti rodinou Palátových, potažmo vlastníky Znovínu. Ať již byl plán s  Vinnými Sklepy Lechovice (VSL) jakýkoliv, tak se převzít celou společnost nepodařilo. Třetinový podíl totiž zůstal v  rukou Ivana Kalaše, který se z  jednatele a hybatele celé společnosti stal minoritním vlastníkem. Následně Zdeněk Palát přistoupil k  radikálnímu kroku poslání VSL do insolvence. Proti tomu se minoritní vlastník Ivan Kalaš ohradil a označil tento krok za účelový a nesmyslný a začal se bránit právní cestou. Následně byl brutálně fyzicky napaden.

Soud mezitím ustanovil Ivana Kalaše opatrovníkem ve společnosti VSL. „Soud jednoznačně říká, že šlo o cílené převzetí společnosti s  vyloučením mne jako společníka. Zároveň se podivuje i nad prodejní cenou jednotlivých podílů a samotnou insolvencí společnosti. Soud v  tom vidí záměr snížit hodnotu mého podílu. Dále mě soud jmenuje do funkce opatrovníka společnosti poté, co konstatuje, že pan Palát jedná v  rozporu se zájmy společnosti. Zabránit zničení společnosti bude velmi složité, protože fakticky hlavní likvidační kroky vůči VSL již proběhly nebo probíhají a nelze je z  této funkce zastavit,“ konstatoval Ivan Kalaš.

Více se dočtete ve Znojemském týdnu číslo 43.