Vojáci a policisté cvičně obsadili hranici

Vojáci a policisté cvičně obsadili hranici

 Hraniční přechody v Hatích, Hevlíně a v Hnanicích poslední zářijovou středu obsadili policisté a vojáci. Naštěstí jen jako. Procvičovali obnovení kontrol na naší hranici s Rakouskem při zesílení migrační vlny. Do celostátního cvičení, kdy šlo o ochranu 464 kilometrů dlouhé hranice s našimi jižními sousedy, se zapojilo na 500 policistů a 300 vojáků. Z tohoto počtu bylo na Znojemsku nasazeno 94 policistů a 90 vojáků.

Scénář cvičení počítal s tím, že se změní hlavní migrační trasa, která nově povede přes území České republiky. Policisté a vojáci si na hraničních přechodech vyzkoušeli, zda jsou připraveni na případné znovuzavedení kontrol. Prověřování aut, cestujících a jejich dokladů směřujících přes hraniční přechody během cvičení dopravu neomezilo.

Vojáci a policisté si prakticky vyzkoušeli, za jak dlouho by v reálné situaci mohli zaujmout stanoviště na státní hranici, stejně tak funkčnost spojení a velení. „Během cvičení se jasně ukázalo, že jsme schopni ve spolupráci s Armádou České republiky plnit úkoly k ochraně státní hranice,“ zhodnotil policejní prezident brigádní generál Tomáš Tuhý. Policisté a vojáci chtějí ještě více zkrátit dojezdový čas včetně obsazení konkrétních pozic na státní hranici, a to zhruba na pět hodin. Operace na hranici sledoval také hejtman Michal Hašek. „Já jako hejtman toto cvičení velmi vítám, protože je dobře, abychom na případnou mimořádnou situaci týkající se velké migrační vlny byli připraveni. Česká republika dává jasně najevo, že u nás ještě stále platí české i evropské právo, a jeho porušení například pokusem o nelegální vstup na území České republiky nebudeme jen přihlížet,“ konstatoval Hašek. Dodal, že stát denně vyhodnocuje rizika velké migrační vlny prostřednictvím ministerstva vnitra a vlády. „V případě, že by hrozila nějaká zvýšená migrační vlna, tak budou samozřejmě hejtmani a kraje standardně vyrozuměni. Máme v celém procesu svoje místo, které je dáno plány Integrovaného záchranného systému,“ informoval Hašek.

Někteří obyvatelé obcí s hraničními přechody zvýšený pohyb vojáků a policistů ani nezaznamenali. „Vojáky jsem projet Chvalovicemi na Hatě minulou středu vůbec neviděl, jen o něco více jezdilo policejních dodávek a osobních aut. Jinak ostrahu hranic před nelegálními migranty schvaluji,“ vyjádřil Jan Gondek z Chvalovic.