Volby jsou tu

Tento týden půjdeme po čtyřech letech znovu k  volbám. Volit budeme městské zastupitelstvo i znojemského senátora. Zatímco v  případě zastupitelstva vyústily kampaně v  jednoduchou matematickou rovnici: chci obchvat – volím ČSSD, nechci obchvat – volím ANO, v  případě senátních voleb lze očekávat bitvu mezi třemi levicovými kandidáty (Bayerová, Štohl, Krátký) a třemi pravicovými (Podzimek, Železný, Firbas). Znojemský týden vám přináší důležité informace o tom, jak se bude volit, i vizitky všech favoritů, kteří se ucházejí o váš hlas.

Komunální volby ve Znojmě: před čtyřmi roky propadlo téměř čtyřicet tisíc hlasů, kolik jich bude letos?

Komunální volby jsou nejsložitější ze všech. Zatímco při volbě senátora hází voliči do uren jméno vybraného kandidáta, v  případě komunálních voleb opět hrozí, že kvůli komplikovanému volebnímu systému voliči nevyužijí všech svých hlasů. Přesně to se stalo před čtyřmi roky. K  volbám tehdy přišlo 46% voličů, kteří měli dohromady přes 400 tisíc hlasů (každý z  voličů má 31 hlasů), ale využili jich pouze cca 366 tisíc.

Vše má na svědomí tzv. panašování, nebo-li možnost volit napříč kandidátními listinami jednotlivých volebních stran. Právě kvůli panašování nemá každý z nás v  komunálních volbách 1 hlas jako je tomu v  celostátních volbách, ale 31 hlasů. Tolik je totiž znojemských zastupitelů. Kvůli možnosti panašování také voliči ve Znojmě před komunálními volbami dostali ne spoustu hlasovacích lístků, ale pouze jednu velkou plachtu, na níž jsou uvedena jména všech kandidujících politických stran i všech kandidátů.

Křížkování celých stran

Pokud si před sebe volič volební lístek/plachtu rozloží, najde u všech kandidujících stran a kandidátů prázdný čtvereček. Nahoře je čtvereček u kandidujících stran a pod nimi jsou také čtverečky u všech jmen kandidátů. Pokud si volič chce být jist, že ve volbách využije všech 31 hlasů, které má k  dispozici, zbývá mu jediné – označit křížkem stranu a ne jednotlivé kandidáty. Je to nejjistější, nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak může volič ve Znojmě uplatnit své hlasovací právo na sto procent.

Křížkování jednotlivců

Pokud začne volič křížkovat jednotlivé kandidáty – a tuto možnost má také – vystavuje se dvojímu riziku. Za prvé riziku, že jeho úsilí nebude vůbec k  ničemu a nebude se počítat, nebo v  horším případě že si úplně zneplatní hlasovací lístek a všech 31 hlasů skončí v  koši. Doslova.

 

Křížkování kandidátů za účelem preferenčních hlasů nemá v  komunálních volbách takřka žádný smysl. Voličem preferovaní kandidáti by museli obdržet nejméně o 10 % hlasů více, než byl průměr hlasů na jednoho kandidujícího dané volební strany, což je nadlidský úkol. Zvláště, když voliči označí křížkem zároveň stranu, protože pak se jejich preferenční hlasy vůbec nepočítají.

 

Pokud se bude volič snažit sám sestavit ideální zastupitelstvo, s  velkou pravděpodobností část jeho hlasů propadne.  Pokud zaškrtnutí lidé budou na kandidátkách stran, které do zastupitelstva nepostoupí, voličské hlasy těmto lidem automaticky propadnou. Pokud by volič označil méně než 31 lidí, jeho hlasy propadnou opět. Samozřejmě, že také není možné zakřížkovat více než 31 kandidátů, protože potom by byl volební lístek neplatný kompletně celý.