Voličský průkaz je jen pro volby do senátu

ANONCE VOLBYPokud budete během senátních voleb mimo své bydliště, můžete si až do 8. října vyřídit voličský průkaz. Žádat můžete jen pro jedno kolo voleb, nebo pro případná obě kola senátních voleb. Voličský průkaz neplatí pro komunální volby.

Senátní volební obvod číslo 54 Znojmo je tvořen 144 obcemi okresu Znojmo a čtyřmi obcemi okresu Brno – venkov: Branišovice, Loděnice, Šumice, Troskotovice. Volič, který bude chtít volit mimo obec svého bydliště v jiné z těchto obcí, může požádat obecní úřad v místě svého bydliště o vydání voličského průkazu. Ten jej opravňuje k volbě do Senátu pouze v obcích senátního volebního obvodu Znojmo.

Voliči s trvalým pobytem ve Znojmě mohou požádat písemně. Žádost s úředně ověřeným podpisem voliče musí být doručena nejpozději 3. října, pro obě kola voleb, na adresu Městského úřadu Znojmo, odbor správní, náměstí Armády 1213/8, 669 02, Znojmo. Obálku označte textem „Voličský průkaz“.

Elektronická žádost musí mít uznávaný elektronický podpis voliče. Odešlete ji na emailovou adresu dagmar.cnostova@muznojmo.cz nebo elektronicka.podatelna@muznojmo.cz. Žádat o voličský průkaz lze i prostřednictvím datové schránky města Znojma, která je – ns4a987. Žádost musí být doručena také nejpozději 3. října, a to pro obě kola voleb.

Žádost o voličský průkaz je možné podat i osobně v evidenci obyvatel Městského úřadu Znojmo, Pražská 59 (v budově Policie ČR, chodba vlevo, přepážky 1 až 3). Termín podání je pro první kolo voleb do 8. října do 16 hodin a pro případné druhé kolo voleb do 15. října do 16 hodin. Vzor žádosti najdete na www.znojmocity.cz. Více informací na telefonech 515 216 366, 515 216 391.