Výstava v muzeu přibližuje první světovou válku

Výstava v muzeu přibližuje

první světovou válku

události ve znojměLetošní rok byl ověnčen mnoha kulatými výročími. Jedním z nich bylo i stoleté výročí od počátku první světové války. Této události si dopodrobna všímá i výstava, kterou v polovině září pro veřejnost připravilo jihomoravské muzeum ve Znojmě.

„Výstavu zájemci najdou v přednáškovém sále Domu umění alias Slavíkovského paláce na Dolním náměstí. Je nazvaná „1914: Stoletá vzpomínka na první rok Velké války“.už sama vernisáž byla zahájena velmi zajímavá. Začala hudební reprodukcí polozapomenutého rázného a melodického vojenského pochodu znojemského c. a k. 99. pěšího pluku, který v roce 1914 složil plukovní kapelník Richard Hunyaczek s věnováním veliteli pluku Ottovi Herzmanskému. Co bylo tématem prvního roku 1. světové války, jak probíhala v Evropě a jak se promítla do osudů obyvatelstva na Znojemsku, i to se tu návštěvník dozvěděl,“ líčí autor a kurátor výstavy, historik Jiří Kacetl. Ten také poděkoval konkrétním občanům z celého regionu, že se na základě výzvy v médiích přihlásili a pomohli výstavu doplnit o zajímavé exponáty z rodinných sbírek.

„Výstava obsahuje celkem 20 obrazových a textových panelů, na kterých jsou představeny základní reálie roku 1914: Politická situace v Evropě, mocenské bloky Trojspolku a Trojdohody, údaje o našem tehdejším státě – Rakousko-Uhersku, moravské zemi, znojemském okrese i samotném městě Znojmě. Návštěvník se poté dozví vše podstatné o atentátu na následníka trůnu, srpnové mobilizaci ve Znojmě i o osudech našich dědů a pradědů v uniformách c. a. k. 99. pěšího pluku, c. k. 24. pěšího pluku zeměbrany a c. k. 24. pěšího pluku domobrany na bojišti v Malopolsku a Haliči, kde stáli a krváceli proti ruské armádě. Zajímavé informace jsou uvedeny též k událostem ve Znojmě, kde v první týdny války panovala veliká lidská solidarita a součinnost při příjezdech prvních transportů s raněnými z ruské i srbské fronty. S přípravou textů vypomohl mladý historik a zdejší rodák Zbyněk Sturz, „přibližuje historik Kacetl.

Výstavu doplňují pozoruhodné exponáty vojenské výzbroje i výstroje, polní pošta, zápisky vojáka Neulingera z Trstěnic, různé mapy, odznaky a vojenská vyznamenání.

„Největším exponátem je pak prapor znojemských vojenských veteránů 1. světové války, ručně vyšitý znojemskými ženami a dívkami podle výtvarné předlohy proslulého malíře a znojemského rodáka Alexandra Pocka,“ doplňuje Kacetl.

„1914: Stoletá vzpomínka…“ je první z cyklu výstav, které Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravuje ke stému výročí války pro roky 2014 až 2018. „Příští rok si připomeneme válečné události roku 1915. Každý Znojemčan může také přelomovou dějinnou epochu sledovat prostřednictvím speciální internetové stránky „Znojmo a Velká válka: Před 100 lety“ na sociální síti Facebook – www.facebook.com/znojmopredstolety.,“ přidává na závěr kurátor výstavy.

FOTO : archiv muzea