Výtvarník a fanda fotbalu dostal cenu

Výtvarník a fanda do fotbalu dostal cenu 1Lidé, kteří nehledí na svůj volný čas a pracují ve prospěch ostatních, dostávají v Únanově ocenění Za přínos pro obec. Toto vyznamenání bylo nedávno uděleno Josefu Hlávkovi za dlouholetou práci pro únanovský fotbal a za výtvarnou činnost. „Bylo pro mě ctí předat Josefu Hlávkovi cenu při příležitosti jeho osmdesátých narozenin,“ vyjádřil starosta Vojtěch Fabík. Doplnil, že na obecním úřadě uspořádali pro jubilanta malou slavnost, na které pak neformálně diskutovali a hovořili o životě obce.

Více ve vydání Znojemského týdne ze 29. září 2014