Vzácné listiny unikly dražbě a vrátily se do Znojma

Znalci vyhlášené vídeňské aukční síně Dorotheum se obrátili na znojemský archiv se žádostí, aby potvrdil, zda dvě vzácné pergamenové listiny z konce 15. a poloviny 16. století nebyly odtud ukradeny. Dokumenty – středověké královské dekrety úzce spojené s historií Znojma, jim do dražby nabídl soukromý vlastník. Obě listiny byly před druhou světovou válkou součástí znojemského archivu, tehdy ještě městského. Během let 1938 až 1945 odtud zmizely. „Archiv měl v té době německého správce a kvůli válečným událostem se několikrát stěhoval. Možností, kdy by mohlo dojít ke zmizení či odcizení listin tedy bylo víc, my ale nemáme žádné hodnověrné doklady o tom, co se během okupace s archivem dělo. Jen víme, že koncem války …..

Více se dočtete v 1. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.