Vzácný topol černý padne při opravě hráze na Dyji

Jeden z posledních exemplářů svého druhu, mohutný topol černý, má padnout za oběť opravě louckého splavu, kterou chystá Povodí Dyje. Topol černý je původní evropský druh, který už se v posledních desetiletích v přírodě nevyskytuje, neboť zmutoval následkem křížení s agresívnějším původně kanadským topolem a dalšími nepůvodními druhy. Vodohospodáři chtějí při obnově památkově chráněný jez u louckého kláštera ve Znojmě rozebrat kámen po kameni. „Půjde o celkovou opravu jezu a jeho napojení na levý a pravý břeh. V současné době dokončujeme projektovou dokumentaci, práce začnou v roce 2021. Investice vychází na necelých dvacet milionů korun, předpo-kládáme, že skutečné náklady budou nižší,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Doplnil, že jez nakonec osadí sjízdným prvkem pro vodáky. Mohutný topol černý, který roste na pravém břehu řeky Dyje, podle něj do jezu zasahuje svými kořeny.

Více se dočtete a foto najdete v 43. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a na internetu, na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

Foto nahoře – topol černý u jezu, který je u Louckého kláštera ve Znojmě.