Willi Türk: Víra v Boha je dar. Nedá se naučit

 

turk-2

Jáhen a vedoucí pěvecké schóly v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě, pedagog působící na Pedagogické fakultě MU v Brně, dále na Základní umělecké škole ve Znojmě, na vzdělávacích kurzech jednoty Musica sacra Brno a Katedrálním středisku liturgické hudby a zpěvu v Olomouci Willi Türk přiblížil nejen vánoční zvyklosti křesťanů, ale víru v Boha jako takovou.

O Češích je známo, že jsou spíše ateisté. Proč Vy sám jste věřící? Co vám přináší víra v Boha?

Často se deklaruje, že jsou Češi ve velké míře ateisté. Nevím, jestli je to objektivní. Oblíbenost jedničky i dvojky filmové pohádky Anděl Páně, účast značné části Čechů na vánočních bohoslužbách, rozšířená produkce vánočních koled v médiích, školách a koncertech a několik státních svátků s křesťanským podtextem (5. a 6. července, 28. září) toto tvrzení poněkud oslabují. Víra je dar od Boha, víra je osobní vztah k Bohu, ten se nedá naučit, ten se může jen jako dar přijmout a vděčně žít. Výstižně to vyjádřil náš drahý papež František: „Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha svatého. Obdarováním, které přesahuje každou přípravu. Víra je setkání s Ježíšem Kristem, s Bohem. Odtud vychází a přivádí ke svědectví. Víra bez skutků, která se nezmocní celého člověka a nevede ke svědectví, není víra. Jsou to jen slova a nic víc než slova…“.

Mohl byste přiblížit vánoční obřady věřících ve znojemské farnosti?

Když nepočítáme Louku a Hradiště, jsou znojemští katolíci seskupeni ve dvou farních rodinách – u kostela sv. Mikuláše a u kostela sv. Kříže. O Štědrém dnu 24. prosince se k poctě narození Spasitele světa, Ježíše Krista, slouží několik slavnostních bohoslužeb – v kostele sv. Mikuláše v 15 hodin zvláště pro děti a tradiční půlnoční ve 24 hodin v kostele u sv. Kříže. V 16 hodin pro děti a noční ve 22 hodin. K pěknému zvyku ve Znojmě patří díky místnímu děkanovi Jindřichu Bartošovi i každoroční přivítání betlémského světla (plamínek ohně odpálený od věčné lampy hořící u místa narození Ježíše Krista v betlémské bazilice) navečer 23. prosince v centru Znojma za hojné účasti veřejnosti a následný zpěv koled u improvizovaného „živého betléma“ u kostela na náměstí TGM.

Celý rozhovor najdete ve vánočním dvojčísle papírového vydání Znojemského týdne. To obsahuje i 64stránkový barevný TV magazín Pohoda s programem až do 6. ledna.