Za Berganem, který pronajímal stánky na vinobraní, se zavřela voda

 

pestZlaté tele. Jak jinak označit byznys se stánky o znojemském vinobraní. Toto zlaté tele ale znojemská radnice v roce 2007 za vlády ODS v čele s Petrem Nezvedou předala na stříbrném podnose brněnské firmě Bergan. Ta přitom vznikla zcela účelově až poté, co městská rada rozhodla o tom, že stánky nebude město pronajímat samo, ale najde pro to prostředníka. A tak se milionový kšeft stěhoval z městských do soukromých rukou. K tomu ještě dostal Bergan kancelář za velmi příznivých podmínek ve Znojemské besedě. Nájem činil 300 Kč za rok na metr čtvereční.
Firma se ale městu odvděčila prazvláštním způsobem. Na pozemcích, které měla od města pronajaté, nechala po vinobraní v roce 2010 takový nepořádek, že město muselo za úklid zaplatit přes dvě stě třicet tisíc. Tuto částku ale Znojmo už takřka pět let marně vymáhá. A to i přesto, že rozhodce uznal tuto částku jako oprávněnou. Nepomohla ani exekuce. Exekutorka totiž zjistila, že na adrese uvedené v obchodním rejstříku firma Bergan nesídlí a ani ji tam nikdo nezná. Správce objektu, kde má mít Bergan sídlo uvedl, že za pět let, co v objektu pracuje, se s touto firmou nesetkal a určitě na uvedené adrese nesídlí, rtotoéž potvrdila i recepční.
Firma nevlastní žádný nemovitý majetek ani třeba auto, na účtu nemá peníze, a tak je pohledávka v podstatě nedobytná.