Záchranáři se těší na novou budovu

 

záchranáři1

záchranáři3záchranáři2

 Dvacet let „žijí“ v provizorních podmínkách a přitom zachraňují lidské životy. Řeč je o znojemských záchranářích, kteří desítky let vyjíždí za svými pacienty z prostor ze staré nemocnice, V posledních letech slyšeli mnoho slibů o tom, že již brzy budou mít lepší zázemí. Dnes už lze říct, že se sliby naplňují. Budova nové Zdravotnické záchranné služby má již základy a koncem srpna by odsud měly vyjet k prvním případům.
Minulý týden došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene.
„Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje bude financována převážně z prostředků Jihomoravského kraje. Celkové náklady na výstavbu byly vyčísleny na  65 milionů a 720 tisíc korun,“ potvrdil ředitel jihomoravské záchranné služby Milan Klusák.
Nová budova je dimenzována nejen jako výjezdová základna, ale bude v ní zázemí pro aktivity v rámci celého územního oddělení Znojmo. V současné době zajišťuje první pomoc na Znojemsku 1 posádka s lékařem a 2 týmy rychlé záchranné pomoci(RZP). Do budoucna by mělo dojít k ideálnímu stavu personálního zajištění. Za pacienty by měla vyjíždět 1x posádka Rychlé lékařské pomoci v denní i noční směně, 3x RZP v denní směně, 2x RZP v noční směně. Nová budova bude tvořit zázemí i záchranářům, kteří zajišťují výjezd z pracoviště Šumná.
„Sdílení společného prostoru s policií a  hasiči významně přispěje ke vzájemné součinnosti, k sounáležitosti a sebepoznání zaměstnanců všech tří složek Integrované záchranné sítě. Pro  záchranku, stejně jak i policisty a hasiče bude výhoda ve výjezdech na komunikaci Pražská, která je hlavní znojemskou komunikací a umožňuje složkám IZS zasahovat nejen v samotném městě, ale rovněž v celém spádovém území,“ potvrdil i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Tuto výhodu ještě umocní osazení výjezdu výstražným světelným zařízením s přerušovaným světlem rudé barvy, což umožní přednostní výjezd vozidlům všech tří složek v případě zásahu.
Budova bude dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou, s převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. Výrazným znakem domu je objem jednací a školící místnosti, která je umístěna ve 2. NP nad hlavním vstupem, v části předstupující před hmotu 1. NP. Toto řešení bude tvořit budoucí nároží ulic Pražská a Jugoslávská. Architektura bude jednoduchá a funkční, bez zbytečných extravagancí.