Zahrady zaplnily květiny a stromy

Zahrady zaplnily1Zahrady zaplnily 3Zahrady zaplnily 2

Jezírky, květinami, trávou, stromy a ovocem zaplnily své výkresy děti, které se zapojily do výtvarné soutěže „Rozkvetlá zahrada“. Její první ročník uspořádalo znojemské sdružení Českého zahrádkářského svazu a sešlo se v něm na třicet prací. Pořadatelé i odborná porota byli mile překvapeni kvalitou zaslaných prací a soutěžící ve středu odměnili diplomy a cenami. „Potěšil nás vztah malých výtvarníků k přírodě, k vnímání rostlin a stromů. Je pěkné, že si našli cestu k tomuto tématu zvláště v dnešní době, kdy mnoho dětí sedí jen u počítačů nebo s mobily v rukou,“ zhodnotila za porotu znojemská výtvarnice Magdaléna Řiháková.

Většinou šlo o kresby tužkou, pastely či pastelkami, ale objevily se i kolorované kresby a koláž. I když soutěž byla pro děti do patnácti let, obeslaly ji dvě studentky ze znojemské střední školy GPOA.

Výstavu ve vestibulu znojemské radnice na Obrokové ulici, která potrvá do pátku 4. března, vkusně uspořádala Ludmila Zvěřinová. Soutěže se kromě dětí ze Základní školy v Dobšicích, prvňáků a třeťáků ze znojemské Základní školy JUDr. Mareše a jejího výtvarného kroužku při školní družině, zúčastnili i žáci Základní umělecké školy ve Znojmě.