Zámecký park v Želeticích: Kaštany nahradí duby

Zámecký park v Želeticích 2Zámecký park v Želeticích 1

Jedinečný zámecký lesopark v Želeticích právě prochází obnovou. Stovku přestárlých, nemocných a náletových stromů nahradí šedesát habrů, babyk, jabloní a ptačích třešní. Park o rozloze šest a půl hektaru tak bude na několika místech prosluněn. Podél potoka Křepička protékající lesoparkem budou vlnovitě vysázeny keře, které zde chybí. Dalších šedesát stromů bude dendrologicky ošetřeno.

Osu parku tvořila jírovcová (kaštanová) alej, ta ale byla napadena klíněnkou. Místo jírovců budou proto vysazeny vzrostlé dvou a půl metrové duby, které jsou velmi odolné a dosahují stáří až tří set let. Problémem byly náletové i třicet metrů vysoké jasany, které ostatní dřeviny táhly nepřirozeně do výšky. S tím pak souvisely vývojové defekty v korunách. Navíc jasany ohrožuje onemocnění Chalara fraxinea,“ vysvětlil zahradní projektant Ondřej Remeš, který má na starosti revitalizaci parku.

Žije tu netopýr vodní i páchník hnědý

Památkově chráněný park je biocentrem s druhově velmi pestrou skladbou dřevin a živočichů. Pyšní se vzácnými brouky jako je kovařík rezavý nebo páchník hnědý a silně ohroženými druhy netopýrů jako je netopýr vodní, netopýr nejmenší nebo netopýr rezavý.

Stromy již byly pokáceny, nyní zbývá odstranit pařezy, aby výsadba mohla začít co nejdříve.

Tento týden bude vytěženo posledních dvanáct stromů, protože v nich žili netopýři. Před tím jsme na ně upevnili jednocestné otvory, aby mohli vylétnout ven, ale dovnitř se už nedostali a našli si k přezimování jiné stromy v parku,“ přiblížil želetický starosta Milan Choura.

Z vytypovaných dutých stromů, v nichž žijí brouci, bude na okraji parku vytvořena skalka takzvaný loger, neboli broukovitě. Stromy budou zapuštěny asi metr a půl do země, s výškou nad zemí dva metry,“ informoval Choura. Zdůraznil, že stromy byly posouzeny dendrology a všechny zásahy v parku odsouhlasili odborníci – zoologové z Jihomoravského muzea, ze Správy Národního parku Podyjí i pracovníci krajského a znojemského odboru životního prostředí. Projekt podpořil a schválil také Národní památkový ústav.

Želetiční získali na obnovu lesoparku v hodnotě dvou milionů šest set tisíc korun pětaosmdesáti procentní dotaci z evropských fondů- Operačního programu životního prostředí, zbývající část uhradí ministerstvo životního prostředí. Přípravné práce připadly obci.

Obyvatelé obce byli s projektem seznámeni vloni na veřejné schůzi,“ sdělil želetický starosta. Poděkoval svému předchůdci Miroslavovi Bazalovi, který byl iniciátorem tohoto projektu i obnovy lesoparku v letech 1999 až 2003 kdy byly vykáceny náletové dřeviny, vybudovány dřevěné mostky přes potok Křepička a byl obnoven mlýnský náhon s rybníčkem. Obec chce v příštím roce dokončit revitalizaci parku, který je oddechovým místem pro její obyvatele. Plánuje zpevnění cest a cestiček umístění laviček i opravu mostků. Překvapením mají být tři dřevěné sochy.

Zámecký park v Želeticích je bez zámku. Ten nechal v roce 1770 v barokním slohu vystavět Ignát Walldorf, který byl tehdy majitelem želetického panství. Počátkem padesátých let 19. století se po velkém dešti protrhly hráze rybníků v sousedních Dunajovicích a velká voda zámek zaplavila. Podle historiků dosahovala voda do výše prvního patra. Zámek byl opraven, ale později vyhořel. Dochovalo se jen přízemí, které bylo přestavěno na hospodářské budovy.