Zastávka vlaků u nemocnice: V roce 2015

vlakRadní města souhlasili s umístěním nového zemního kabelového vedení nízkého napětí potřebného pro budoucí železniční zastávku u nemocnice na pozemek města. Včetně uzavření smlouvy. Jedno z jejích ujednání zahrnuje právo vstupu na pozemek například při opravách nebo údržbě kabelu. „Město Znojmo tím vychází vstříc investorovi akce, kterým Správa železniční dopravní cesty,“ potvrdil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Pozemek kde zastávka bude, patří totiž Znojmu. Kromě úpravy rozvodů nízkého napětí a osvětlení, které jsou nyní na řadě, se vybuduje železniční spodek a nástupiště. „Lidé, kteří pojedou z okolí vlakem do nemocnice, se již nebudou muset trmácet přes celé město,“ konstatoval starosta. Zastávka má být postavena v příštím roce.

Více informací si přečtete ve Znojemském týdnu č. 30/2014