Znojmo má rozpočet na rok 2016

znojmo pozadí

 S částkou 718 milionů korun bude v příštím roce hospodařit město Znojmo. Minulý týden rozpočet odsouhlasili zastupitelé. Jeho dominantním příjmem jsou sdílené daně, z nichž dvě třetiny tvoří DPH a daň z příjmů právnických i fyzických osob podnikajících v katastru města. „Očekáváme, že znojemské firmy v příštím roce odvedou na daních z příjmů do městské pokladny přibližně 160 miliónů korun. Dalších 164 miliónů bychom měli utržit na DPH,“ uvedl znojemský starosta Vlastimil Gabrhel.

Více peněz dostane příští rok Znojemská Beseda, mimo jiné i na oslavy 790 let povýšení Znojma na královské město. Podle nařízení vlády dojde také na tříprocentní navýšení platů zaměstnanců městského úřadu. Další navýšení v kapitole správy úřadu jde na vrub povinné rezervy na platy sociálních pracovníků, kteří realizují politiku státu v sociální oblasti.

Celkem 24,3 miliónů korun bude město opět investovat do základních a mateřských škol. Mezi největší investiční akce příštího roku bude patřit další etapa revitalizace městských parků za 21 miliónů korun, a rekonstrukce střechy zimního stadionu za 13 miliónů kde hrají Orli Znojmo mezinárodní EBEL ligu.

Do výdajových položek rozpočtu město i nadále zahrnulo splácení úvěrů, kterými je město dlouhodobě zatíženo v důsledku neodpovědného hospodaření bývalého vedení Znojma. Ukazatel dluhové služby představoval za rok 2011 sedmdesát procent a od té doby ho znojemská radnice postupně snižuje s cílem dostat dluhovou službu do roku 2019 pod pět procent. „Vzhledem k neblahým zkušenostem z minulosti jsme byli při sestavování rozpočtu na rok 2016 hodně opatrní. Lze očekávat, že v realitě roku 2016 skončí rozpočet jako přebytkový a v rámci hospodaření tohoto roku bude z příjmů z prodeje kapitálového majetku vytvořena dostatečná rezerva na kofinancování Evropských projektů, či zajištění nezbytných investic a oprav v roce 2017,“ uzavřel znojemský starosta Vlastimil Gabrhel.

Zastupitelé schválili prodej pozemků o rozloze 2,7 hektaru za kulturním domem v Oblekovicích. Město se je snažilo prodat již deset let. V předchozím výběrovém řízení byla nejvyšší nabídka sedm milionů, nyní je 9, 5 milionu korun. Na jednání byly rovněž odsouhlaseny – akční plán rodinné politiky Znojma na příští rok a vyhláška o poplatku za komunální odpad. Zastupitelé podpořili vystoupení ze Znojemského regionálního rozvoje, a to o roku 2017. Podle nich tato společnost nesplňuje očekávání města Zno