Znojmo se chrání proti povodním

Povodně se v posledních letech Znojmu a okolí vyhýbají, ale jejich hrozba stále trvá. Po velké vodě v letech 2002 a 2006 se začalo v tomto směru intenzivněji konat.Základem bylo zvýšení kapacity znojemské přehradní nádrže, zajištění kanalizace v dolní části města proti zpětnému vzdutí, vybudování vsakovacích nádrží a zvětšení objemu kanalizační sítě a rekonstrukce náhonu u Penamu.

„Nutno říci, že protipovodňové stavby ve Znojmě jsou složitým projektem, přičemž jedním z úskalí je fakt, že se město musí vypořádat s větším počtem účastníků řízení,“ konstatoval starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Doplnil, že město aktuálně řešilo a řeší několik dílčích věcí. Ať je to přečerpávací stanice na Melkusově ulici, hráz na Loucké ulici a u náhonu Penamu nebo rekonstrukci levobřežní kamenné zdi řeky Dyje.

Více se dočtete zde